इतर सेवा
 • 24 ATM Debit Card.
 • सेफ डीपॉझीट लॉकर
 • पर्सनलाईज्ड चेक बुक
 • पॅनकार्ड रजिस्ट्रेशन
 • RTGS/NEFT
 • SMS बँकिंग
 • "फ्रेंकिंग" द्वारे स्टेम्पस विक्री
 • लाईफ/जनरल इन्शुरन्स
 • Western Union मनी ट्रान्स्फर
       आकर्षक ठेव योजना
 • ज्येष्ठ नागरिकांना जादा व्याज.
 • ठेविला विमा संरक्षण.
 • हफ्ताबंदची लक्षाधीश ठेव योजना.
 • सभासदांच्या ठेवीवर TDS कपात नाही.
 • व्यापाऱ्यांसाठी अल्पबचत ठेव योजना.

संपर्क

दि चिपळूण अर्बन को-ऑप बँक ली. चिपळूण

प्रधान कार्यालय : बाजारपेठ, मेनरोड, चिपळूण.
स्थापना : ३१ ऑक्टोबर १९३३, रजि. नं. ७१९९
फोन नं. ०२३५५-२६१२७३, फेक्स नं. ०२३५५-२६११३५.
e-mail : rtg_cucbcpn@sancharnet.in, cucb_cpn@rediffmail.com,
info@chiplunurbanbank.com

-: मुख्य शाखा, चिपळूण :-

मेन रोड, बाजारपेठ, चिपळूण.
फोन नं.: ०२३५५-२६१०१८.

-: गुहागर शाखा :-

बाजारपेठ, मु. पो. ता. गुहागर.
पिन - ४१५ ७०३. फोन नं.: ०२३५९-२४०२२२.

-: शृंगारतळी शाखा :-

बाजारपेठ, शृंगारतळी, ता. गुहागर.
पिन - ४१५ ७२४. फोन नं.: ०२३५९-२४४५६१.

-: शिरगाव शाखा :-

कुटरेकर बिल्डींग, मु. पो. शिरगाव,
ता. चिपळूण. पिन : ४१५ ६०२. फोन नं.: ०२३५५-२३०११८.

-: उपनगर खेर्डी शाखा :-

शुभम अपार्टमेंट, पहिला मजला,
मु. पो. खेर्डी, ता. चिपळूण.
पिन : ४१५ ६०४. फोन नं.: ०२३५५-२५६८३७.

-: सावर्डे शाखा :-

१, अबक, जयश्री प्लाझा, पहिला मजला, मुंबई-गोवा महामार्ग,सावर्डे बस
स्थानकासमोर, मु. पो. सावर्डे,
ता. चिपळूण.पिन : ४१५ ६०६.
फोन नं.: ०२३५५-२६४२९४.

-: देवरुख शाखा :-

वनकर बिल्डींग, बाजारपेठ,
मु. पो. देवरुख, ता. संगमेश्वर.
पिन : ४१५ ८०४. फोन नं.: ०२३५४-२४०८९२.

-: लोटे शाखा :-

हॉटेल पागोडा शेजारी,
मुंबई-गोवा महामार्ग,मु. पो. लोटे,
ता. खेड. पिन : ४१५ ७२२. फोन नं.: ०२३५६-२७२९४३.

-: आबलोली शाखा :-

बाईत कॉम्प्लेक्स, बाजारपेठ,
मु. पो. आबलोली, ता. गुहागर.
पिन : ४१५ ७२६. फोन नं.: ०२३५९-२४५०९२.

-: संगमेश्वर शाखा :-

भिंगार्डे कॉम्प्लेक्स, बाजारपेठ,
मु. पो. संगमेश्वर, ता. संगमेश्वर.
पिन : ४१५ ६११. फोन नं.: ०२३५४-२५३२२९.

-: पनवेल शाखा :-

यशश्री, सि. स. नं. १५५३, शिवाजी चौक,
पनवेल. पिन : ४१० २०६.
फोन नं.: ०२२-२७४५०६१७.

-: विस्तारित कक्ष :-

डी.बी.जे. महाविद्यालय, चिपळूण,
मुंबई-गोवा महामार्ग, ता. चिपळूण.
पिन : ४१५ ६०५. फोन नं.: ०२३५५-२५४३८७.

-: रत्नगिरी शाखा :-

१२ व १३, जावकर प्लाझा,
जयस्तंभ जवळ, मु. उ. ता. जि. रत्नागिरी.
पिन : ४१५ ६१२. फोन नं.: ०२३५२-२२०६३३.

-: मार्गताम्हाणे शाखा :-

साळवी यांचे घर नं. ६१,
डॉ. नातू हॉस्पिटल शेजारी,
मु. पो. मार्गताम्हाणे, ता. चिपळूण.
पिन : ४१५ ७०२.फोन नं.: ०२३५५-२४०१०५.

-: लांजा शाखा :-

घर नं. २२४४, श्रीकृष्ण प्लाझा,
मु. पो. लांजा, मुंबई-गोबा हायवे,
ता. लांजा, जि. रत्नागिरी.
पिन : ४१५ ७०१.फोन नं.: ०२३५१-२३११४४.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
       वार्षिक अहवाल
       विविध कर्ज योजना
 • सोने तारण कर्ज योजना
 • व्यापारी कर्ज योजना
 • शैक्षणिक कर्ज योजना
 • जमीन कर्ज योजना
 • वाहन कर्ज योजना
 • गृह कर्ज योजना
Credits :