इतर सेवा
 • 24 ATM Debit Card.
 • सेफ डीपॉझीट लॉकर
 • पर्सनलाईज्ड चेक बुक
 • पॅनकार्ड रजिस्ट्रेशन
 • RTGS/NEFT
 • SMS बँकिंग
 • "फ्रेंकिंग" द्वारे स्टेम्पस विक्री
 • लाईफ/जनरल इन्शुरन्स
 • Western Union मनी ट्रान्स्फर
       आकर्षक ठेव योजना
 • ज्येष्ठ नागरिकांना जादा व्याज.
 • ठेविला विमा संरक्षण.
 • हफ्ताबंदची लक्षाधीश ठेव योजना.
 • सभासदांच्या ठेवीवर TDS कपात नाही.
 • व्यापाऱ्यांसाठी अल्पबचत ठेव योजना.

ठेव योजनांचा तपशील

क्र. ठेव योजनेचे नांव ठेव योजनेचा तपशील
१. सेव्हिंग ठेव ४% दराने दररोजचे शिल्लक रकमेवर प्रत्येक
सहामहिस व्याज
२. चालू ठेव लहान मोठ्या वव्यावसायिकांना स्वतःचे फर्मचे नावाने
व्यवसाय करणेसाठी खाते
३. अल्पबचत ठेव बँकेचे अल्पबचत प्रतिनिधी मार्फत ठेवीदार व्यावसायिक
यांजकडून दररोज (पिग्मी) ठेव रक्कम जमा
४. रिकरिंग ठेव दरमहा ठरलेली ठेव रक्कम जमा करणे
(आर. डी. क्युम्युलेटीव व्याज)
५. मुदत ठेव कमी कालावधीसाठी जास्त व्याजदर
१३ महिने व त्यापुढील कालावाधीसाठी दरमहा अथवा
तिमाही व्याज घेण्याची सुविधा
                                                                                                                                       
       वार्षिक अहवाल
       विविध कर्ज योजना
 • सोने तारण कर्ज योजना
 • व्यापारी कर्ज योजना
 • शैक्षणिक कर्ज योजना
 • जमीन कर्ज योजना
 • वाहन कर्ज योजना
 • गृह कर्ज योजना
Credits :