इतर सेवा
 • 24 ATM Debit Card.
 • सेफ डीपॉझीट लॉकर
 • पर्सनलाईज्ड चेक बुक
 • पॅनकार्ड रजिस्ट्रेशन
 • RTGS/NEFT
 • SMS बँकिंग
 • "फ्रेंकिंग" द्वारे स्टेम्पस विक्री
 • लाईफ/जनरल इन्शुरन्स
 • Western Union मनी ट्रान्स्फर
       आकर्षक ठेव योजना
 • ज्येष्ठ नागरिकांना जादा व्याज.
 • ठेविला विमा संरक्षण.
 • हफ्ताबंदची लक्षाधीश ठेव योजना.
 • सभासदांच्या ठेवीवर TDS कपात नाही.
 • व्यापाऱ्यांसाठी अल्पबचत ठेव योजना.

ठेव योजनांची वैशिष्ठ्ये

 • रिकरिंग ठेव, मुदत ठेव व पुनर्ठेव इतर बंकांच्या तुलनेत जास्त व्याजदर.
 • खातेदारांना मुदत ठेव व पुनर्ठेव मुदतीअखेर आपोआप नुतनीकरण करून घेण्याची सोय उपलब्ध.
 • ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १ वर्षाचे पुढील ठेवीवर ०.२५% जादा व्याजदर.
 • रु. १५,००,०००/- व त्यापुढील रक्कम एकावेळी एकाच पावतीने १ वर्षाचे पुढील कालावधीसाठी ठेवल्यास ०.५०% जादा व्याजदर.
                                                                                                                                       
       वार्षिक अहवाल
       विविध कर्ज योजना
 • सोने तारण कर्ज योजना
 • व्यापारी कर्ज योजना
 • शैक्षणिक कर्ज योजना
 • जमीन कर्ज योजना
 • वाहन कर्ज योजना
 • गृह कर्ज योजना
Credits :